Správa budov

Přehledné zobrazení areálů, budov podlaží včetně všech detailů v mapovém okně. Hlídání revizí, plánování oprav, hlášení závad.

Co získáte s GISA FM

 • kontrolu nad dodržováním termínů revizí
 • centrální místo pro hlášení závad
 • nástroj pro řízení pracovníků údržby a dodavatelských firem
 • pořádek v dokumentaci
 • automatizaci rutinní agendy
 • přehled o stavu budov a zařízení
 • nástroj pro pasportizaci
 • mapové podklady pro projekty
 • výpočty ploch
 • přehled o prostorových souvislostech mezi objekty

O aplikaci GISA FM

PŘEHLEDOVÁ ČÁST:

Seznam areálů, budov, podlaží, místností (lze přidělat i detailnější členění). Seznam osob a firem, které se podílejí na údržbě. Seznam zařízení (hasicí přístroje, výtahy, EPS apod.). Eviduje se, ve které místnosti (potažmo budově a areálu) jsou umístěná, pod kterou technologii spadají a kdy byla pořízena. Seznam technologií – každá technologie podléhá určitému typu revizí s určitým intervalem.

Události (úkoly) = pravidelné prohlídky, revize, hlášené závady. Události pravidelných prohlídek a revizí se generují automaticky, vždy pro další nastavené období. Pro každé zařízení spadající pod danou technologii se vezme datum poslední revize a přičítá se k němu revizní interval, dokud nepřesáhne hraniční datum. Při každém přičtení je zároveň vytvořena událost s daným termínem vyřešení. Pro každé zařízení a revizi tak vznikne jedna událost.

Dokumenty - ke každé vlně revizí ( = revize zařízení jedné technologie provedená k jednomu datu) je zaevidován příslušný dokument o revizi. Jde ho pak dohledat přes kterékoli zařízení, kterého se týkal.
Hlášení závad – ruční vyplnění formuláře pro zadání události. Vybere se zařízení, typ události Havárie, datum, do kdy má být vyřešeno, priorita. Jednotlivým událostem je pak třeba přiřadit řešitele. Každý z nich pak vidí své úkoly v záložce Moje úkoly. Manažer používá záložku Nezadané nevyřešené události.

MAPOVÁ ČÁST:

Každý z objektů zaevidovaných v přehledové části lze na kliknutí zobrazit v mapovém okně. I zde jsou dohledatelné veškeré informace a dokumenty týkající se daného objektu. Objekty lze na základě jejich vlastností odlišit rozdílným stylováním. Zařízení, jejichž termín revize byl promeškán, tak mohou být červeně, zařízení, jimž se termín revize blíží, žlutě, zařízení s revizí v pořádku zeleně. Kliknutím na objekt se uživatel dostane k veškerým revizním zprávám daného zařízení.

 

Technologické výhody našich aplikací

 • Plně online řešení, bez licencí nebo elektronických klíčů, dostupné kdykoliv a kdekoliv.
 • Využíváte pouze internet, počítač, tablet či mobilní telefon.
 • Rychlá implementace, nevyžaduje instalaci žádného software ani dat.
 • Okamžitá funkčnost, aktualizace a upgrady na dálku.
 • Neomezený počet přístupů a uživatelů.

Naši zákazníci používající GISAFM