Záborové elaboráty

Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání (EMH, C3)

GISA  ZE je webová aplikace pro tvorbu záborových elaborátů. Vstupem do aplikace jsou data katastru nemovitostí v podobě souboru vfk (výměnný formát katastru nemovitostí - podle vyhl. č. 358/2013 Sb.) a naprojektované křivky záborů jednotlivých typů (trvalý, dočasný, věcná břemena, stavební objekty apod.).
Po provedení importu vstupních dat aplikace provede nad těmito daty prostorovou analýzu, jejímž výsledkem je záborový elaborát - jak textová, tak i výkresová část. Do výstupů není potřeba nijak zasahovat - textové výstupy (xls tabulky) jsou rovnou připraveny k odevzdání objednateli zakázky.

GISA ZE byla primárně vyvinuta pro potřeby záborových elaborátů dle požadavků ŘSD:

 • výkupy pozemků pod novými stavbami (předpis C3)
 • výkupy pozemků pod starou zátěží (EMH, předpis č. 12)
 • geodetická dokumentace během výstavby
 • další správa vlastních pozemků (TEP)

Co získáte s GISA ZE

 • automatizace rutinní práce
 • eliminace chyb
 • výrazné zkrácení doby zpracování
 • soulad výstupů s předpisy ŘSD
 • prostorové souvislosti
 • možnost editace dat v mapovém okně

O aplikaci GISA ZE

Postup zpracování ZE: 

1. nahrání vfk - udělá ISAX
2. nahrání shp
3. přiřazení druhu záboru
4. spuštění funkcí
5. stažení xls souborů
6. spuštění maker pro úpravu xls souborů
7. tisk výstupů

Technologické výhody našich aplikací

 • Plně online řešení, bez licencí nebo elektronických klíčů, dostupné kdykoliv a kdekoliv.
 • Využíváte pouze internet, počítač, tablet či mobilní telefon.
 • Rychlá implementace, nevyžaduje instalaci žádného software ani dat.
 • Okamžitá funkčnost, aktualizace a upgrady na dálku.
 • Neomezený počet přístupů a uživatelů.

Naši zákazníci používající GISAZE